Socies

Únete á familia Vacaloura!

& poderemos seguir salvando vidas 

Desde 6€/mes

Rescatar
Alimentar
Gastos veterinarios
Instalacións

Para facerte Socie, cubre este cuestionario:

 

  Nome e apelidos:

  DNI:

  Provincia:

  Dirección:

  CP:

  Email:

  Teléfono:

  Datos Bancarios
  Entidade bancaria:

  IBAN:
  Exemplo:ES7921000813610123456789

  Cantidade Mensual:

  Día do mes no que prefires que che pasemos o recibo polo banco:

  O importe mínimo da cota son 6€ mensuais.

  Consinto que me nomeedes nas redes sociais de Vacaloura, a condición de que sexan asuntos relacionados co santuario.Non consinto

  Son maior de idade e quero darme de alta como Socie e enviando este cuestionario autorizo a Vacaloura a domiciliar na miña conta as cotas mensuales arriba indicadas.

  Para solicitar a baixa ou modificación das cotas, envía un email a santuariovacaloura@gmail.com e cancelarase ou modificarase o cobro do recibo na seguinte mensualidade. No caso de que devolvas o recibo ou na conta non haxa saldo, pasados uns días, pasaremos de novo o recibo cargando a comisión de 4,8€ por devolución de recibos que cobra o noso banco.

  Acepto Ley de Protección de Datos de VACALOURA SANTUARIO ANIMAL con nif: G70382825

  De acordo co establecido o 13 de Decembro na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, do Real Decreto 1720/2007 polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, informamos de que os datos de carácter persoal aquí recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, co fin de xestionar o pago das cotas de socie ou amadrinamientos/apadriñamentos de animais ou para informarche a través de medios electrónicos sobre as novidades do Santuario.
  Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do e-mail santuariovacaloura@gmail.com.