SANTUARIO GAL

 

 

Universo Vacaloura

Un santuario animal é un lugar onde animais de diferentes especies poden levar a vida que lles corresponde en tanto individuos sentintes e con intereses propios; un lugar libre de especismo, de maltrato e de explotación, onde as súas diferentes necesidades son cubertas.

Nos santuarios, respéctase aos individuos que nel habitan e intenta dárselles a mellor vida posible.

No Santuario Vacaloura, ademais de velar por unha vida digna para os animais que aquí viven, tamén temos como obxectivo difundir o antiespecismo e o veganismo, para acadar unha sociedade máis respectuosa cos animais non humanos.

Non vexas a revolución! 

ÚNETE A ELA!

O traballo que realiza o voluntariado é parte fundamental do mantemento e desenvolvemento do santuario.

Os traballos no santuario son igual de satisfactorios que de esgotadores, pero son necesarios para ofrecer unha vida digna aos Vacaloures.

BANNER-WEBgal