Cuestionario voluntariado

FICHA DE INSCRIPCIÓN DO VOLUNTARIADO

Voluntariado residente

Vivirás no santuario, terás os gastos de alimentación cubertos e un día libre á semana.

Voluntariado habitual

Terás que vir un día ao mes como mínimo durante un período de 9 meses mínimo

Voluntariado puntual

Poderás vir botar unha man nunha xornada completa de forma puntual

Grazas polo teu interese en colaborar co Santuario para que así podamos seguir desenvolvendo a nosa labor.

O voluntariado é un pilar moi importante en Vacaloura sen o cal non poderíamos continuar.

En Vacaloura loitamos contra o especismo (discriminación arbitraria que se exerce sobre os animais non humanos polo feito de non pertencer a nosa propia especie e que establece xerarquías que implican unha diferente consideración dentro deles). promovemos o veganismo (estilo de vida que evita o consumo de calquera produto ou espectáculo que implique explotación, abuso, ou morte de calquera animal sentinte) e rescatamos animais provintes de diferentes tipos de explotación e/ou do abandono e devolvémoslles a saúde, a liberdade e a dignidade dentro das nosas posibilidades.

Canta máis xente se sume ao noso proxecto seremos capaces de difundir máis e mellor e de conseguir que os animais vivan nas mellores condicións e en poder rescatar a máis.

Pedimos compromiso y regularidade ante todo.

Agora que nos coñeces un pouco mellor queremos saber máis de ti.

  DATOS PERSOAIS

  Pronome co que te sintes identificade:

  Nome:
  Apelido1:
  Apelido2:

  Dirección:

  CP:

  Poboación:

  Provincia:

  Data de nacemento:

  DNI:

  Teléfono:

  e-mail:

  FORMACIÓN/EXPERIENCIA QUE POIDA ACHEGAR VALOR AO VOLUNTARIADO

  EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIE
  Organismo / Posto / Periodo

  CARNÉ DE CONDUCIR:

  Vehículo propio:

  ¿TES ALGUNHA NECESIDADE ESPECIAL? (Alerxias/ fobias/…)

  OUTROS DATOS QUE QUEIRAS APORTAR SOBRE TI

  TIPO DE VOLUNTARIADO QUE QUERES REALIZAR
  ResidenteHabitualPuntual

  – O voluntariado residente vivirá no santuario, terá os gastos de alimentación cubertos e un día libre á semana.
  A estancia mínima é dun mes.

  – O voluntariado habitual asistirá un día ao mes como mínimo durante un período de 9 meses mínimo. As xornadas poden ser de mañá (de 10.00 a 14.00) ou de tarde (no inverno de 16.00 a 20.00, no verán de 17.00 a 21.00) ou todo o día.
  Os domingos é o único día que non recibimos voluntariado.

  – O voluntariado puntual acudirá ao santuario unha xornada completa de forma puntual. Pode ser de forma individual (un sábado) ou en grupo de 3 persoas ou máis (que pode ser calquer día).

  DISPOÑIBILIDADE
  Datas concretas no caso de voluntariado residente:

  Datas concretas no caso de voluntariado puntual:

  OCÓRRENSECHE OUTROS XEITOS DE COLABORAR?

  Consinto que me nomeedes e utilicedes imaxes nas que apareza nas redes sociais de Vacaloura, a condición de que sexan asuntos relacionados co santuario.Non Consinto que me nomeedes e utilicedes imaxes nas que apareza nas redes sociais de Vacaloura, a condición de que sexan asuntos relacionados co santuario.

  Teño máis de 18 anos

  Acepto Lei de Protección de Datos de VACALOURA SANTUARIO ANIMAL con nif: G70382825

  De acordo co establecido o 13 de Decembro na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, do Real Decreto 17/20/2007 polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, informamos de que os datos de carácter persoal aquí recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, co fin de xestionar o pago das cotas de socie ou amadrinamientos/apadriñamentos de animais ou para informarche a través de medios electrónicos sobre as novidades do Santuario.
  Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do e-mail santuariovacaloura@gmail.com.